EN | TH
EN | TH

NEWS

"What's New"

ปันรัก ปันน้ำใจ ครั้งที่ 2

2018-12-12 00:00:00

ปันรัก ปันน้ำใจ ครั้งที่ 2 จัดขึ้น 17-18 พ.ย. 2561 การทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆในครั้งนี้ เป็นการจัดงาน ายใต้โครงการ **ปันรัก ปันน้ำใจ** ปีที่ 1 ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ทางคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท เออีเอสคอน จำกัด ได้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมกันที่ โรงเรียน บ้านหนองบัว อำเอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนทั้งสิ้น 39 คน คณะครูจำนวน 6 ท่าน โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร คุณพงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ตำแหน่ง ประธานบริษัทฯ คุณอิลาศ สุริยวนากุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้มอบงบประมาณเพื่อสร้างหลังคากันสาดหน้าอาคารเรียน พร้อมด้วยถังน้ำดื่ม พัดลม ซึ่งมีผู้ใจบุญ ร่วมสมทบทุน ชื้อของ ทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา น้ำและขนม เพื่อมอบให้กับ น้องๆโรงเรียน บ้านหนองบัวและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน อิ่มเอมใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ ทางบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการมอบสิ่งของ หากแต่เพียงสิ่งของที่มอบให้นั้นเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่ผู้รับนั้นมีความสุขใจยิ่ง